Jest czymś z pogranicza psychologii filozofii

psychoterapeuta Kraków
Gestalt to jednocześnie forma psychoterapii, kierunek w psychologii oraz swoista filozofia życia.
Jako kierunek w psychologii, gestalt wywodzi się z psychoanalizy, choć jednocześnie stoi z nią w dość ostrej sprzeczności.
Jako filozofia życia, wywodzi się również z jednej strony z psychoanalizy, a z drugiej z egzystencjalizmu, fenomenologii oraz buddyzmu zen. Gestalt nie jest właściwie ani pełnym kierunkiem filozoficznym, ani pełnym "naukowym" działem psychologii.

Jest czymś z pogranicza psychologii, filozofii i sztuki.

Jednak wiele koncepcji wypracowanych przez gestalt weszło do słownika współczesnej psychologii.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gestalt

Według zwolenników gestaltu europejska kultura i wychowanie oducza...

Świadomość jest podstawowym i kluczowym pojęciem w gestalcie.

Można ją zdefiniować jako zdolność do bezpośredniego odczuwania rzeczywistości.

Dotyczy to zarówno rzeczywistości zewnętrznej jak i wewnętrznych stanów emocjonalnych.

Według zwolenników gestaltu europejska kultura i wychowanie oducza ludzi tej zdolności.
Ludzie w europejskiej (i nie tylko) kulturze patrzą na świat przez pryzmat struktur myślowych wpojonych w dzieciństwie, które odgradzają ich od naturalnego odczuwania siebie i otoczenia.
Dlatego właśnie terapia gestalt jest przede wszystkim nastawiona na ponowne "nauczenie" ludzi świadomości.
Uważność wymaga odwagi, gdyż jej istotnym składnikiem jest pełna autoświadomość, czyli zdolność do postrzegania siebie samego takim, jakim się jest naprawdę, ze wszystkimi wadami, zaletami, historią życia emocjonalnego i obiektywną samooceną.

Uważność wymaga też akceptacji ? zarówno siebie samego, razem z własną śmiertelnością i wszystkimi ułomnościami, jak i otoczenia ? z całym jego pozytywnym i negatywnym ładunkiem emocjonalnym.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gestalt

XX wieku środowisko gestaltu było mało

psychoterapeuta Kraków
Idea gestaltu powstała w procesie rozwoju i jednocześnie opozycji do klasycznej psychoanalizy.
Ruch ten rozwinął się w środowisku niemieckich emigrantów w USA w latach 40.
XX wieku.
Za jego założycieli uważa się małżeństwo dwojga psychoterapeutów Laury i Fritza Perlsa, które skupiło wokół siebie grono terapeutów i pacjentów, tworząc pierwszy Instytut gestaltu w Nowym Jorku. Do lat 70.
XX wieku środowisko gestaltu było mało znane i uważane przez innych psychoterapeutów za odszczepieńców.
Wzrost popularności gestaltu nastąpił w połowie lat 70.
Obecnie techniki terapeutyczne pochodzące z gestaltu zostały włączone do głównego nurtu współczesnej psychoterapii.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gestalt
.
Dodane: 15-10-2017 02:50

Tagi: psychoterapia psychoterapeuta kraków gestalt terapia

Widok do druku:

psychoterapeuta Kraków