Fizyka w twoim otoczeniu - Promieniowanie cieplne

wynajem nagrzewnic elektrycznych wynajem nagrzewnic elektrycznych
Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe ? promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wy.